Projektit

 
 Tekstiili- ja teollisuusmatkailun kehittämishanke


Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja toteutetaan yhteistyössä Forssan museon ja Forssan Yrityskehitys Oy:n kanssa.
Hanke pohjaa Forssan seudun tekstiiliteolliseen historiaan ja vahvaan tekstiiliosaamiseen, nykypäivän matkailijan tarpeita unohtamatta.

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa teemaan liittyviä toiminnallisia ja elämyksellisiä matkailutuotteita sekä tekstiili- ja teollisuusmatkailun alueellisia teemareittejä, ja etsitään niille sopivat sähköiset jakelukanavat kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden tavoittamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Forssan seudun ja Kanta-Hämeen matkailijoille suunnattavaa palvelutarjontaa sekä parantaa seudun näkyvyyttä European Route of Industrial Heritage–matkailuverkoston jäsenenä.

Toimitko Forssan seudulla tekstiilin, teollisuushistorian, muotoilun tai matkailun alalla? Kiinnostuitko hankkeesta? Haluaisitko lähteä yhdessä vahvistamaan seudun näkyvyyttä kotimaan sekä kansainvälisillä matkailumarkkinoilla?


Yhteydenotot:

Tuuli Ravantti  / projektikoordinaattori
040 181 6682  / tuuli.ravantti@forssa.fi 
t1379-rajattu.jpg

Tyykistä tulevaisuuteen

Tyykistä tulevaisuuteen-hanke oli käynnissä 1.8.2017 - 30.4.2018. Hankkeessa suunniteltiin ratkaisu Forssan museon teollista painokangasta säilyttävän tekstiiliarkiston ja syksyllä 2017 säilytystilana palvelevan Tekstiilimuseo Tyykin tulevaisuuden toimintakonseptiin. Hankkeen aikana teollisen tekstiilin kokoelman painoarvoa selvitettiin, listattiin tulevat toimenpiteet ja kehitettiin konsepti tulevaisuuden Kuosikeskuksesta. 

Kuosikeskuksen palvelukonseptia peilattiin kansainvälisiin esikuviin Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Asiakaskuulemisten pohjalta luotiin osahanke Kuoseja kaupungille, jossa kuvataiteilija Tero Annanolli ja maisema-arkkitehti Ella Kautto tekivät kokonaiskonseptin siitä, kuinka teollisen tekstiilin kokoelman kuosit voisivat eri tekniikoin laajeta Forssan katukuvaan. Hankkeessa valmistettiin roll up- näyttely Charlotten kukat, joka oli hankkeen aikana esillä Forssan kaupungintalolla. 

Hankkeessa tehtävää työtä jatkaa projekti Kuosit kaupungille, jota tukee Museovirasto Innovatiiviset hankkeet-avustuksellaan. 

Lue ja katsele: 

Tyykistä tulevaisuuteen-hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä LounaPlussa ry:ltä. 

Euroopan unionin ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logot

Finlaysonin logo


Kuva: Mallikirjan T1379 sivu, Tekstiiliarkisto, Forssan museo

 
-mg-00161132263398.jpg

Kuoseja kaupungille

Kuoseja kaupungille -hanke jatkaa Tyykistä tulevaisuuteen-projektissa ideoitujen toimien toteuttamista ja teollisen tekstiilin kokoelman kuosien marssitusta Forssan katukuvaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Apuna käytetään kuvataiteilija Tero Annanollin ja ympäristöarkkitehti Ella Kauton konseptisuunnitelmaa Loimi - Kuoseja kaupungille, joka valmistui huhtikuussa 2018. 

Kuoseja kaupungille-hankkeessa järjestetään myös teollisen tekstiilin kokoelmaa yhdessä vapaaehtosten kanssa Kuositalkoot-nimekkeen alla. Kokoelman järjestäminen on edellytys sille, että kuosisuunnitelmia tietoineen voidaan hyödyntää kaupunkitilan rikastamisessa. 

Kuoseja kaupungille -jatkohanke alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyy vuonna 2020.

Lisätiedot:

Kristiina Huttunen, projektikoordinaattori, p. 03 4141 5101, kristiina.huttunen@forssa.fi

Kuva: Forssan kaupungin infrapalveluiden imuharja-auto sai säiliönsä koristukseksi Aini Vaarin kuosin. Kuosin muuntaminen ja suunnittelu autoteippaukseksi: Reika Vesala. Kuva: Forssan museo, 2019. 

 
verkkosivu765303777.jpg

Patterns: ERASMUS+ Project 2022-2023

  PATTERNS is an ERASMUS+ project between Romanian, Polish, Estonian, and Finnish cultural heritage organizations and foundations:

  - Fundacja Dom, Poland
  - Comunitatea Armana din Romania - filiala Bucuresti, Romania
  - Galeria im. Sleńdzińskich, Poland
  - Forssa museum, Finland
  - SA Narva Muuseum, Estonia

  During this project these partner institutions and non-governmental organizations will learn about the methods of conducting educational activities with their partners. They will share knowledge and learn about good practices of education and popularization of art and textile heritage and using online tools, which in crises such as the current pandemic are essential for reaching out to the community.

  The project will look at the differences and similarities in fabric design in the period of the second half of the 20th century in different parts of Europe. Inhabitants of the cities where the partner institutions come from will be able to connect with the wider European cultural, industrial, and textile heritage of the 20th century as well as with the local history through the partner institutions and organizations.

  During this project, the partner organizations will visit each other to network and strengthen the international connections and cooperation between our cultural heritage organizations. We are planning to develop know-how, collegial cohesion, and increased expertise in the field of European textile production traditions. The ultimate goal is to strengthen the collection and digital practices of textile museums and to create a discussion platform on which to collaborate.

 
 

Mullankaivajat Forssassa

Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella.

Forssassa tutkimuskohteena on historiallisen Kehräämöalueen yhteyteen perustettu Yhtiönpuisto.

Pilottiluokkana hankkeeseen lähti keväällä 2018 mukaan Forssan Heikan koulun 5. luokka, joka osallistuu hankkeen aikana työpajoihin, opintoretkelle paikallisille muinaisjäännöskohteille sekä arkeologisiin kaivauksiin ja niiden jälkitöihin.

Hanke toteutettiin Forssan museon ja Kulttuuriyhdistys Kuvion yhteistyönä ja sen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Hanke alkoi helmikuussa 2018 ja päättyi toukokuussa 2019. 

Mullankaivajat-hanke sai jatkorahoituksen vuonna 2019 ja oli toiminnassa myös vuoden 2020, jolloin tutkimuskohteena oli Forssan Wiksberigin kartano puistoineen. Mukana Mullankaivajissa olivat Forssan yhteislyseon valinnaisen historian opiskelijat.

Lisätiedot: tuuli.ravantti@forssa.fi


 

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC -hanke (Pela ABC) aloitti toimintansa elokuussa 2016. Hanke on TAKOn ( Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö ) nelospoolin yhteishanke, jota hallinnoidaan Forssasta käsin. Hankkeeseen osallistuu museoita yli poolirajojen.  Lue lisää  »

10891515-796057880429492-941822985498277348-n.jpg
 

Re3 REmember, REvive, REuse

on Forssan, saksalaisen Apoldan ja puolalaisen Bialystokin kaupunkien yhteinen oppimiskumppanuusprojekti, jossa muistellaan ja elvytetään tekstiiliperintöä, ja jonka tarkoitus on houkutella kansalaisia toimintaan tekstiiliperinnön säilyttämisen puolesta. Projektiin liittyy opintomatkat Apoldaan, Forssaan ja Bialystokiin vuosina 2014-15.
Lue lisää »

img-8306.jpg
 

Wear&Share

Ystävyyskaupunkien Forssan, Södertäljen (Ruotsi) ja Struerin (Tanska) museoilla on 2016-17 käynnissä yhteinen tekstiiliperintöön liittyvä museoprojekti Wear & Share. Projektin aikana ystävyyskaupunkimuseot innostavat, kannustavat ja ohjaavat kokoelmiinsa ja tekstiiliperintöön yleisemmin liittyvää toimintaa.  Forssan museossa projekti alkoi syyskuussa 2016 ja huipentuu maaliskuussa 2017 Vinkkelin näyttelytilassa nähtävään Puuvillapäiväkirjat –näyttelyyn ja sen yhteydessä 15.3.2017 järjestettävään Revitään tekstiilistä -seminaariin, jossa pohditaan, mitä kaikkea museoiden tallentamasta tekstiiliperinnöstä voikaan ammentaa. Seminaarin esitykset löytyvät tästä linkistä. Projektiin saatiin avustus Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä.  

Pohjoismaisen kulttuuripisteen logo

pinkkiminna.jpg
 
 
img-0005.jpg

Kokoelmat kuntoon

Kokoelmat kuntoon on Forssan museon kokoelmatyötä, vapaaehtoistoimintaa ja pitkäaikaistyöttömien työkuntoutustoimintaa yhdistävä projekti, jonka toteutuu vuosien 2015 ja 2016 aikana.
Lue lisää »


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy