Kokoelmat kuntoon

 
 
 
 
 

KOKOELMAT KUNTOON VAPAAEHTOISTEN JA TYÖKUNTOUTUMISTOIMINTAAN OSALLISTUVIEN AVUSTAMINA!

Kokoelmat kuntoon -projektissa yhdistettiin Forssan museon kokoelmatyötä, vapaaehtoistoimintaa ja pitkäaikaistyöttömien työkuntoutustoimintaa.  Projekti kesti vuoden 2015 syksystä vuoden 2016 kesään. 

Projektin aikana museolla järjestettiin työkuntoutumistoimintaa, jossa keskeiset työtehtävät liittyivät museon kokoelmiin. Kokoelmatyöstä eroteltiin osaprosesseja, joita työkuntoutujat tekivät ohjatusti. Työtehtävien valinnassa otettiin huomioon tehtävän mielekkyys ja osallistujan omat taipumukset ja toiveet. Työkuntoutujia ohjasi projektikoordinaattori yhdessä museon muun henkilökunnan kanssa, kokoelmien osalta toiminnan suuntaa ohjasi museon kokoelma-amanuenssi. Yhteensä projektissa järjestettyyn museolla tapahtuvaan työkuntoutumistoimintaan osallistui seitsemän työkuntoutumis- tai työkokeilutoiminnassa mukanaolijaa.

Vuoden 2016 alussa Kokoelmat Kuntoon-projektin osana rakennettiin Forssan museon vapaaehtoistyön ohjelma. Kevään 2016 aikana Forssan museon vapaaehtoistyöhön ja sen kylkeen syntyneeseen Kehruukuppilaan osallistui parikymmentä henkilöä. Vakinaiseen vapaaehtoistyöhön sitoutui yksitoista vapaaehtoistyöntekijää. Vapaaehtoiset digitoivat Rakennusvalmisteen / Puolimatkan valokuvia, järjestelivät tekstiiliarkiston kuosiluonnoksia, niputtivat ylimääräisiä kuositilkkuja myyntiin, järjestivät kuosikortteja vuosittaisiin sarjoihin poistaen kaksoiskappaleita ja toimivat sovitusti vertaisoppaina museovieraille ilmaispäivinä.

Vorssammuseo-blogin kirjoitus Kokoelmat Kuntoon-toiminnasta täällä. 

Projekti toteutettiin Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämien veikkausvoittovarojen turvin ja sitä koordinoi projektikoordinaattori  Kristiina Huttunen, p. 03-4141 5101 kristiina.huttunen@forssa.fi.


 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy