KULTTUURIPERINNÖN PELASTUKSEN ABC ON USEAN MUSEON YHTEINEN TAKO-HANKE


Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC keskittyi yritysten toiminnan ajanmukaiseen tallennukseen ja pelastusdokumentoinnin haasteiden selvittämiseen sekä yritysten että museoiden näkökulmasta. Hankkeessa tehty työ ja sen tulokset kulminoituvat hankkeessa julkaistuun kahteen verkkojulkaisuun, Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt ja Yritys- tallenna toimintasi. 

Vuoden kestävässä hankkeessa haastateltiin 13 museon ja yhden arkiston edustajaa kokemuksista liittyen kiireelliseen ja ei-kiireelliseen yritysten työn tallentamiseen.  Tietoja suoritetuista pelastusdokumentoinneista haettiin myös museoille suunnatulla esikartoituskyselyllä. Hankkeessa suoritettiin myös kysely suomalaisille palvelu- ja tuotantoalan yrityksille liittyen yritysten lähtökohtiin suhteessa oman kulttuuriperintönsä tallentamiseen.  

Museoiden kokemukset pelastusdokumentoinneista, eli tilanteista, jossa yrityksen toimintaa ja perintöä tallennetaan museokokoelmiin nopealla aikataululla jonkin peruuttamattoman, suuren muutoksen takia, päätyivät verkkojulkaisuun Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Julkaisussa on yhteensä 15 tarinaa museoiden arjesta ja pelastusdokumentointikokemuksista. Tarinoista käy ilmi se, miten herkkiä, ainutkertaisia ja vaikeitakin yritysten toiminnan tallennustilanteet saattavat joskus olla. Ja miten niitä joskus ei päästä tekemään ollenkaan. Mukana on myös arkistojen näkökulma asiaan.  Julkaisussa on mukana pelastusdokumentoinnin muistilista, johon museoiden hyvät käytännöt ja tehdyt oivallukset on kerätty. Julkaisu on tarkoitettu museoiden lisäksi kaikille, joita kiinnostaa yritysten toiminnan museaalinen tallennus ja museoiden tallennustoiminnan linjaukset ja reunehdot.  

Yritys- tallenna toimintasi on tarkoitettu suomalaisille yrityksille ja yritysten kaltaisille organisaatioille rohkaisuksi ja innoittajaksi oman toiminnan, eli tulevaisuuden kulttuuriperinnön, tallennukseen. Julkaisussa perustellaan se, miksi yritysten tulisi tallentaa kulttuuriperintöään eli miten se hyödyntää yritysten liiketoimintaa.  Oman lukunsa saavat kysymys- ja vastauspalsta eri syvyisistä toiminnan tallennuksista kuten myös se, kuka toimintaa voi tallentaa.  Julkaisu on tarkoitettu kaikille yrityksille ja yritysten organisaatioille sekä kaikille niille, joita askarruttaa yritysten kulttuuriperinnön tallentaminen. 

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC-hanke päättyi elokuussa 2017. Sen taustalla on Suomen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon palveluita ja tuotantoa tallentavat museot.  Sen hallinnoijana toimi Forssan museo. Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC mahdollistuu Museoviraston innovatiivisille hankkeille tarkoitetun avustuksen turvin. 

Pela ABC:tä on käsitelty myös Vorssammuseo-blogissa.  
Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Kristiina Huttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017.

Yritys – tallenna toimintasi! Kristiina Huttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.


Lisätietoja hankkeesta:

Kristiina Huttunen, projektikoordinaattori, p. 03-4141 5101, kristiina.huttunen@forssa.fi

Yläreunan kuva: Forssan Kutomon yhteydessä olevan voimalaitoksen säiliötä puretaan 25.11.2010.  Kuva: Allu Kurka
Näyttelyt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy